KAKO STE? Međunarodno istraživanje - mentalno zdravlje i COVID-19

Poštovani, 

U toku je MEĐUNARODNO istraživanje o mentalnom zdravlju stanovništva tokom pandemije COVID-19 i mera suzbijanja pandemije. Koordinator istraživanja je Italijansko društvo za socijalnu psihijatriju (Societa Italiana di Psichiatria Sociale, web psichiatriasociale.org ), a istraživanje se sprovodi u više evropskih država.

Koordinator za NAŠU ZEMLJU je Klinika za psihijatriju KLINIČKOG CENTRA SRBIJE uz saradnike iz drugih ustanova i sa drugih univerziteta.

Ukoliko ste stariji od 18 godina, molimo Vas da popunite upitnik o Vašem iskustvu u pandemiji. Za popunjavanje je potrebno oko 15 minuta. Napominjemo da je upitnik ANONIMAN, kao i da nema tačnih i pogrešnih odgovora.

Vaš doprinos nam je vrlo VAŽAN. Rezultate ćemo objaviti u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, i prikazati na stručnim skupovima, a služiće kao usmerenje za formiranje MERA PREVENCIJE.

Za sva pitanja vezana uz istraživanje možete se obratiti na mejl Srbija.COVID19@gmail.com ili Viber zajednici COVID-19 i mentalno zdravlje.

Pre nego počnete popunjavanje upitnika molimo Vas da odgovorite "Da" ukoliko želite da učestvujete u istraživanju.

Unapred Vam se ZAHVALJUJEMO na saradnji kao i na uloženom vremenu i trudu da učestvujete u ovom istraživanju.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnz9iRtsZYI9QsSFAqiZTv8VHN-L7v4SnKxVxBnsKX1gWlhA/viewform