10. Srpski kongres o šećernoj bolesti – Uspešno pokrenute inicijative ka unapređenju dijabetološke zaštite u Srbiji

 –"Dijabetološka zaštita u Srbiji je u usponu”, moglo se čuti  na svečanom otvaranju 10. Srpskog kongresa o šećernoj bolesti u hotelu "Crowne Plaza” koji će trajati od 20. do 22. novembra, uz učešće uglednih eksperata iz velikog broja zemalja i priznatih stručnjaka i naučnika iz regiona.
U Srbiji sa dijabetesom živi 710.000 pacijenata, od kojih je gotovo polovina radno sposobnog stanovništva. Vodeći skup o jednoj od najrasprostranjenijih bolesti savremenog društva i ove godine će, prema ustaljenom konceptu, na jednom mestu obezbediti kvalitetnu diskusiju o najaktuelnijim temama iz dijabetologije, uz sveobuhvatan pregled aktivnosti u našoj zemlji i objavljivanje novih, nepublikovanih podataka.
"Značaj desetog jubilarnog Kongresa je veoma veliki i imamo skoro dvostruko više predavača nego prošlog puta. To je respektabilan broj od 30 inostranih eksperata koji će uzeti učešće u radu skupa i govoriti o najaktuelnijim temama i skoro isti broj predavača iz naše zemlje koji se kvalitetno bave dijabetološkom zaštitom, istraživanjima u dijabetesu i kliničkim radom u ovoj oblasti”, najavio je akademik profesor dr Nebojša Lalić, predsednik naučnog odbora kongresa.
"Dijabetološka zaštita kod nas je u ponovnom usponu i zaletu, da bi postigla još viši nivo. Ministarstvo zdravlja je imalo velikog razumevanja i formirana je radna grupa koja je utvrdila osnovne pravce razvoja. Upravo pred Svetski dan dijabetesa imali smo prve opipljive rezultate, a to su modernizovani registar obolelih i odluka o tome da dijabetes bude prioritet u tretmanu od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Takođe su pokrenute mnoge druge vrlo važne inicijative, kao što je izrada novog nacionalnog programa prevencije i kontrole šećerne bolesti, formiranje nacionalnog referentnog centra i radna usavršavanja Organizacije dijabetološke zaštite, kako na primarnom nivou, u vidu Savetovališta za dijabetes, tako i na sekundarnom i tercijalnom nivou”, objašnjava dr Lalić.
 Kroz tri osnovna programa, Srpski kongres o šećernoj bolesti posvećen je nauci i praksi. Prvi program se odnosi na predavače i istraživače u oblasti dijabetologije, drugi deo je namenjen medicinskim sestrama i njihovim istraživanjima u području pružanja nege, dok se treći odnosi na pacijente „Kako živeti sa dijabetesom”. Cilj skupa, koji se tradicionalno održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, jeste sagledavanje problema dijabetesa iz svih aspekata i postavljanje dobre osnove za diskusiju, interakciju i nove inicijative u ovoj oblasti.