Saopštenje Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

NAČIN PREVENCIJE BOLESTI IZAZVANIH VIRUSOM ZAPADNOG NILA

Od 2012. godine, kada je groznica Zapadnog Nila prvi put registrovana na teritoriji naše zemlje, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut” i mreža instituta i zavoda sprovode sistemski epidemiološki nadzor nad groznicom Zapadnog Nila u humanoj populaciji.
U toku sezone, svake godine od juna do novembra, kontinuirano se prati aktuelna epidemiološka situacija u vezi sa infekcijom virusom Zapadnog Nila, o čemu se javnost redovno obaveštava.
Imajući u vidu da se radi o bolesti, koju prenose isključivo komarci,  glavna mera zaštite je uništavanje komaraca – prenosilaca  ovog  virusa.
Osim organizovanih i sistemskih mera koje se sprovode na teritoriji Republike Srbije, u smislu suzbijanja populacije komaraca, izuzetno su važne i mere lične prevencije, na čiji značaj posebno skrećemo pažnju.

 

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca i to:
Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom. Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje.
Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.
Izbegavanje boravka na otvorenom u vreme perioda najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.
Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta. Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.
Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.
Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare. 
Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.
U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno je  pridržavati se svih navedenih mera prevencije.