Trudnoća, dojenje i COVID-19

Trenutno su u toku istraživanja kako bi se razumeli uticaji infekcije COVID-19 na trudnice. Podaci su ograničeni, ali trenutno nema dokaza da su trudnice u većem riziku od ozbiljnijeg toka bolesti u odnosu na opštu populaciju. Međutim, zbog promena u njihovom telu i imunom sistemu, znamo da neke respiratorne infekcije mogu loše uticati na trudnice. Zato je važno da preduzmu mere kako bi se zaštitile od COVID-19 i da svom lekaru prijave moguće simptome (uključujući povišenu temperaturu, kašalj i otežano disanje).

Ono što brine i trudnice i zdravstvene radnike je pitanje da li se COVID-19 može preneti sa majke na plod ili novorođenče? Informacije koje pruža Svetska zdravstvena organizacija (SZO) na ovu temu su u skladu sa trenutnim saznanjima, a to je da se još uvek ne zna da li trudnica obolela od COVID-19 može preneti virus fetusu ili bebi tokom trudnoće ili porođaja. Na osnovu dosadašnjih slučajeva i podataka virus nije pronađen u uzorcima amnionske tečnosti ili majčinog mleka.

U publikaciji Međunarodne federacije farmaceuta (FIP health advisory COVID-19: clinical information and treatment guidelines, 26. March 2020.) navodi se isto da je trenutno veoma malo podataka dostupno o infekciji COVID-19 tokom trudnoće i da su za sada poznati podaci da intrauterina ili perinatalna transmisija nije indentifikovana. Naveden je primer dva rada sa ukupno 18 trudnica sa sumnjom ili potvrđenom COVID-19 pneumonijom u kojima se iznosi da nije bilo laboratorijskih dokaza transmisije virusa na novorođenče. Ipak, od pomenutih 18, infekcija je dokumentovana kod dva novorođenčeta.  U prvom slučaju dijagnoza je postavljena 17. dana života nakon bliskog kontakta novorođenčeta sa inficiranom majkom. U drugom slučaju infekcija je dijagnostikovana 36 sati nakon rođenja, a izvor i vreme zaraze je ostalo nerazjašnjeno.

U malom broju studija na ženama obolelim od COVID-19 i drugim koronavirusima (SARS-Cov), sa ograničenim podacima, virus nije otkriven u majčinom mleku. Ipak nije u potpunosti poznato da li majka sa COVID-19 infekcijom može preneti virus putem majčinog mleka. Imajući u vidu izuzetan značaj majčinog mleka na pravilan razvoj i zdravlje novorođenčeta, SZO preporučuje da majka ukoliko želi doji uz preporuku da održava takozvanu respiratornu higijenu i nosi zaštitnu masku tokom dojenja, pere ruke pre i nakon dodirivanja bebe i rutinski vrši dezinfekciju površina koje dodiruje.

Podaci, nova saznanja i preporuke o COVID-19 se stalno dopunjuju, a relevantne podatke o uticaju na trudnice možete saznati na sledećim Internet stranicama: 
Svetska zdravstvena organizacija: www.who.int 
Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/pregnancy-breastfeeding 
Academy of Breastfeeding Medicine: www.bfmed.org