256. - septembar 2016.

Pogled u izdanje
Utopija
 
Da li možete da zamislite sledeću situaciju u Srbiji? Svi farmaceuti, pogotovo iz primarne zdravstvene zaštite, odnosno apoteka, okupljeni su u okviru jednog udruženja i složno se zalažu za interese farmaceutske profesije. To udruženje pokrene edukativnu kampanju o racionalnoj upotrebi lekova, obezbedi materijal (flajere, napravi internet stranicu sa tom tematikom,video spot itd.) i sve apoteke, sve apoteke (namerno napisano dva puta) podrže kampanju. Sagledavajući trenutno stanje farmaceutske prakse u Srbiji ova ideja mi zvuči potpuno utopijski.
U apotekarskom sektoru u Srbiji čini se da su svi toliko zaokupljeni sopstvenim problemima pa sve počinje da se posmatra samo kroz prizmu jedne apoteke ili jednog lanca apoteka. Tako smo u poslednjih 20ak godina imali genezu suprotstavljenih interesa između apoteka u privatnom vlasništvu i onih čiji je osnivač država, a problem se dalje produbljivao razvojem takozvanih lanaca apoteka u privatnom vlasništvu (domaćem ili inostranom).
Stiče se utisak da danas skoro svaka apoteka u Srbiji ima konflikt interesa sa drugom apotekom. Kao da su u jednom momentu svi zaboravili da smo pre svega farmaceuti, apotekari, koleginice i kolege i da nam je primarno da pomognemo u postizanju dobrog zdravlju pacijenta i da bi svi trebalo da radimo na očuvanje integriteta farmaceutske profesije.
Da je priča s početka moguća svedoči primer Portugalskog farmaceutskog društva koje je na nedavno održanom FIP Kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Buenos Ajresu dobilo nagradu za najbolju kampanju u promociji zdravlja u 2016. godini za kampanju o racionalnoj upotrebi lekova („Medicines use — We are all responsible”) koja je obuhvatila marketinške materijale, internet stranicu, fejsbuk stranicu, video, koji videlo 28 miliona televizijskih gledalaca, a sve portugalske apoteke su aktivno učestvovale u kampanji. Istom prilikom, dodeljena je i nagrada za najbolji program koji je doveo do poboljšanja farmaceutske prakse
u 2016. godini koje je dobilo Farmaceutsko društvo Australije za razvoj koncepta „Health Destination Pharmacy" (Zdravstvena destinacija apoteka) čiji je cilj unapređenje poslovanja u javnim apotekama. Farmaceute, učesnike programa, redovno posećuje posebno kvalifikovan mentor iz Farmaceutskog društva
Australije koji obezbeđuje praktične savete i resurse prilagođene potrebama apoteke. Apotekama koje učestvuju u programu omogućeno je da se više fokusiraju na pružanje profesionalnih usluga baziranih na dokazima, što je dovelo do učestalijih poseta i veće lojalnosti pacijenata, kao i povećanja neto dobiti od 79 000 Australijskih dolara (52 000 EUR) po apoteci za devet meseci. Primer iz Australije potvrđuje koliko je važno omogućiti farmaceutima da svojim znanjem i kompetencijama pomognu pacijentima, a finansijska održivost posla će to da prati.Sagledavajući pozitivne primere, farmaceutska praksa u Srbiji bi trebalo što pre da pomeri fokus sa takmičenja u davanju popusta na kompetencije farmaceuta kao i da nastavi sa pozicioniranjem apoteke kao prave zdravstvene ustanove, a ne kao prodavnice lekova.

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević