Najnoviji broj Informatora

Pogled u izdanje
Reč urednice

Aktivni farmaceuti

Da li ste razmišljali kako ćete obeležiti 25. septembar, Svetski dan farmaceuta? Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) je ustanovila ovaj dan sa ciljem da ohrabri farmaceute da kroz različite aktivnosti promovišu i zastupaju ulogu farmaceuta u unapređenju zdravlja. Ovogodišnja tema nosi naziv „Od istraživanja do pružanja zdravstvene zaštite: Vaš farmaceut vam je na usluzi", a odabrana je kako bi se istakli različiti doprinosi koje farmaceutska profesija ostavlja u društvu. Počev od istraživanja i razvoja lekova, preko edukacije budućih farmaceuta, pa sve do pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite i direktnog kontakta sa pacijentima, farmaceuti rade sa ciljem da poboljšaju i očuvaju zdravlje i može se reći da su na usluzi pacijentima. Predsednica Međunarodne federacije farmaceuta dr Karmen Penja u saopštenju povodom Svetskog dana farmaceuta ističe važnost i raznolikost naše profesije.
„Želimo naglasiti da su farmaceuti kičmeni stub zdravstvene zaštite u različitim oblastima. Ali pružanje farmaceutske zdravstvene usluge ne počinje u apoteci. Briga o pacijentima počinje sa prepoznavanjem zdravstvenih problema stanovništva i razvojem lekova, politika i obrazovanja za njihovo rešavanje. Mi farmaceuti smo često tamo na samom početku procesa – kada se identifikuje prvi molekul koji efikasno tretira bolest", rekla je dr Penja.

Svetski dan farmaceuta je prilika da istaknemo svima, vlastima, drugim profesijama, medijima i opštoj javnosti vrednosti farmaceutske profesije i njen uticaj na zdravlje.
Farmaceuti su vrlo često introvertni u promociji svoje struke i zalaganju za svoje mesto u zdravstvenom sistemu, pa tako često bivaju skrajnuti prilikom medijskog razgovora o ključnim pitanjima vezanim za zdravstvenu zaštitu. Koliko mi je poznato, ministar zdravlja nikad nije bio neko iz farmaceutske profesije, a na temu raznih zdravstvenih problema, najčešće u medijima govore lekari (u ime svih zdravstvenih radnika). O ovoj temi možete pročitati više u tekstu „Farmacija i mediji" koji objavljujemo na stranicama koje slede, a koji na odličan način prikazuje stanje odnosa farmaceuta prema medijima, ali još važnije i kako mediji doživljavaju našu profesiju i koliko je važno da se sami izborimo za svoje mesto u medijima.
Sa nadom da smo vas inspirisali da aktivnije promovišete prave farmaceutske vrednosti, pozivam vas da aktivno učestvujete u obeležavanju Svetskog dana farmaceuta. Za sledeći, oktobarski broj Informatora pripremamo članak koji prati temu Svetskog dana farmaceuta i ima za cilj da istakne kakav uticaj na zdravlje pacijenata imaju farmaceuti koji obavljaju različite poslove u okviru naše profesije. Ukoliko želite da budete deo pomenutog teksta i našeg pokušaja obeležavanja ovog dana, molim vas da do 20.09.2017. godine na adresu estela@bbsoft.rs pošaljete sledeće podatke:
Ime i prezime i radnu poziciju
Odgovor na pitanje: „Kako posao farmaceuta koji radim pomaže zdravlju pacijenta?"
Svoju fotografiju u visokoj rezoluciji

Iskoristite svaku priliku, budite aktivni i sa ponosom promovišite vrednosti farmaceutske profesije.

Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica