239.- mart 2015.

Prelistajte izdanje
BB-INFORMATOR je stručni časopis koji prati aktuelnosti u farmaciji i zdravstvu, sa stalnim rubrikama: vesti  i zanimljivosti  iz  sveta, najave i prikazi  kongresa, skupova, kurseva kontinuirane edukacije  za farmaceute, farmaceutske tehničare i lekare, novoregistrovani lekovi, rubrike noviteta iz farmaceutske i medicinske prakse, prikazi novih zakonskih propisa, ponuda veledrogerija, izdavaštvo, mali oglasi...
lnformator se do 10-og  u mesecu, distribuira isključivo putem pretplate stručnoj javnosti: apotekama, veledrogerijama, kao i ostalim učesnicima u farmaceutskoj delatnosti na teritoriji Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Časopis dobija  i 1500 lekara iz domova  zdravlja na teritoriji Srbije. Tiraž je 4000 primeraka.
Po koncepciji i mogućnostima  koje  pruža kao  medij  za oglašavanje namenjeno stručnoj javnosti, jedinstven je u našem okruženju, sa tradicijom od 20 godina kontinuiranog izlaženja. Uz podršku Redakcijskog odbora  i svih relevantnih institucija farmaceutske delatnosti, predstavlja jedan od najvažnijih izvora informacija za stručnu javnost kod nas.