280. - septembar 2018.

Pogled u izdanje

Moj farmaceut me poznaje,
Potpisujem

Prošle godine belgijski apotekari i belgijska ministarka zdravlja timski su predstavili Belgijancima koncept ’porodični farmaceut’, a kampanja koja je široj javnosti predstavila ovu ideju i njene dobrobiti nagrađena je od strane Međunarodne federacije farmaceuta (FIP) nagradom za najbolju zdravstvenu promotivnu kampanju u 2018. godini (FIP’s 2018 Health Promotion Campaign Award). Porodični farmaceut izrađuje ’terapijski plan’ (medication plan), nadgleda korišćenje lekova, a sve što radi je dostupno i pacijentu i drugim zdravstvenim radnicima. Iako je koncept ’porodični farmaceut’ dostupan svima, ova usluga je prvenstveno namenjena hroničnim bolesnicima i pacijentima koji koriste mnogo lekova. Ova farmaceutska usluga ima za cilj da unapredi menadžment hroničnih zdravstvenih problema, a da bi to bilo izvodljivo, farmaceuti moraju biti povezani sa e-health sistemom i moraju potpisati ugovore za pomenutu uslugu sa pacijentom. Ova usluga se naplaćuje, a za hronične bolesnike je pokrivena zdravstvenim osiguranjem. Da bi ohrabrili pacijente da se registruju u lokalnoj apoteci i potpišu ove ugovore kreirali su kampanju „Moj farmaceut me poznaje, potpisujem" (My pharmacist knows me, I sign up) u okviru koje su pomenute ugovore potpisali predstavnici udruženja pacijenata, udruženja lekara, pa čak i ministarka zdravlja. Kampanja je oživele kroz postere i liflete kroz svih 4875 belgijskih javnih apoteka. Pres konferencija i online promotivni video u kome se značajni ljudi iz oblasti zdravstva Belgije i sama ministarka zdravlja simbolično potpisuju na izlogu apoteke i promovišu uslugu ’porodični farmaceut’ imao je veliki odjek. Rezultati su bili spektakularni, svi belgijski mediji su pokrili ovaj događaj i rezultat je da je preko pola miliona hroničnih bolesnika u Belgiji potpisalo ugovor sa svojim izabranim farmaceutom. Danas jedan od 20 građana Belgije koristi uslugu ’porodični farmaceut’, a više od 80% apoteka pruža ovu uslugu. Morate priznati da zvuči sjajno. A onda se zapitate zašto tako neka ideja ne može da zaživi kod nas? Zašto naša udruženja i naši apotekari ne naprave tako neku kampanju, pa svi zajedno razgovaraju sa fondom i ministarstvom, pa predstave tako neku farmaceutsku uslugu koju bi pokrivalo osiguranje, pokažu kako farmaceutske usluge doprinose boljem upravljanju terapijom pa i time donose uštede, pa onda jednu takvu ideju podrže značajni ljudi iz zdravstva, pa i sam ministar zdravlja da primer poverenja izabranom farmaceutu…
Mada, može i ovako kao kod nas.

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević