FASUS Virtual 2021

Prijavite se

Prijava je obavezna a nakon prijave ćete biti prebačeni na stranicu gde je obavezna REGISTRACIJA, unosom Vašeg imena i email-a. Samo registracijom možete da prisustvujete događaju.

 

  

 

 

37. FASUS će biti organizovan kao besplatan on line događaj pod nazivom FASUS Virtual 2021 koji će prijavom biti dostupan svim zdravstvenim radnicima u Srbiji i regionu.

26. februar 2021

Svim zdravstvenim radnicima (diplomiranim farmaceutima i zdravstvenim tehničarima) koji budu prisustvovali FASUS Virtual događaju biće obezbeđeni vaučeri za pristup 2 onlajn test koji su akreditovani od strane Centra za kontinuiranu edukacija Farmaceutskog fakulteta Novi Sad i donose 10 bodova za obnovu licenci.


Pandemija COVID 19 - iskustva i izazovi u farmaceutskoj praksi", onlajn test pod brojem Б-90/20, donosi 5 bodova farmaceutima i zdravstvenim tehničarima

Regulativa i praksa upravljanja farmaceutskim otpadom", onlajn test pod brojem Б-89/20, donosi 5 bodova farmaceutima i zdravstvenim tehničarima

 

Program FASUS Virtual 2021

Vakcina protiv COVID-19 iz ugla farmaceuta
Vanr. prof. dr Nataša Jovanović Lješković, dekan, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Farmaceutski fakultet Novi Sad

Covid19- klinička slika , terapija i prevencija kod dece
dr Olivera Ostojić specijalista dečije pulmologije KBC Dragiša Mišović
Esensa

Neutrogena® Cellular & Hydro Boost linija
Mag. Farm. Dašić Sandra
Sarantis Serbia

Psihobiotik - naš "Drugi mozak"
Dr Aleksandar Radović, specijalista interne medicine, Sabah Al Ahmad Cardiac Center, Amiri Hospital, Kuwait
Beopanax

Genomski profil tumora kao put za najoptimalnije lečenje onkoloških pacijenata
Dr sci. med. Nenad Mijalković, Klinika za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Srbije
Roche d.o.o.

Dolpirinn® - nova terapijska opcija za lečenje bola
Doc. dr Anđela Milovanović, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Srbije
InnventaKAFE SPONZOR - Nelt Pharmaceuticals, vaš pouzdan partner kroz portfolio garantovanog kvaliteta