Apoteka broj 138

Pročitajte novi broj: 
https://apoteka-magazin.rs/casopis.php?id=23


Zdravstvena zaštita u budućnosti

Pandemija koja deluje da je polako iza nas, pored hrabrog i požrtvovanog rada zdravstvenih radnika, istakla je i slabosti mnogih zdravstvenih sistema širom sveta.

U godišnjem istraživanju zdravstvenih usluga na svetskom nivou (Ipsos Global Health Service Monitor) za 2022. godinu razmatrani su glavni zdravstveni problemi odraslih u 34 države na uzorku od oko 23 500 ljudi. Istraživanje je pokazalo da kovid 19 i dalje ostaje najveći zdravstveni problem za većinu ispitanika, 47% ljudi ga je rangiralo na vrh zdravstvenih problema. Zanimljivo je da je mentalno zdravlje glavni zdravstveni problem po mišljenju 36% ispitanika što pa je tako mentalno zdravlje po prvi put u ovim godišnjim izveštajima Ipsosa rangirano kao veći zdravstveni problem od raka (34%). Pre četiri godine rak je bio globalna briga broj jedan (52%), a sada se nalazi iza kovida i mentalnog zdravlja. Stres je takođe u samom vrhu zdravstvenih problema, a prati ga gojaznost, dijabetes i narkomanija.

            Ovogodišnje Ipsos istraživanje ukazuje da troje od pet ljudi na globalnom nivou misli da je zdravstveni sistem njihove zemlje preopterećen. Većina ispitanika misli da su dostupnost lečenja i vreme čekanja glavni problemi sa kojima se zdravstveni sistemi suočavaju, a prvi put od 2018. ispitanici smatraju da nema dovoljno zdravstvenog osoblja.

Većina učesnika ankete smatra da je dobro informisano o zdravlju na globalnom nivou, ali ljudi u zemljama sa nižim nivoom zadovoljstva svojim sistemima zdravstva imaju tendenciju da budu manje zadovoljni informacijama koje dobijaju.

Ovi statistički podaci prikazuju samo deo slike zdravstvenih sistema koja je mnogo šira, složenija i sa nebrojeno nijansi na kojima se može raditi. Svetski ekonomski forum u okviru svoje platforme koja se bavi zdravstvom predviđa da će se u narednoj deceniji, sistemi pružanja zdravstvene zaštite morati radikalno transformisati u smeru ciljane prevencije, personalizovanog lečenja i nege, pri čemu će se većina zdravstvenih usluga nuditi u odgovarajućem i prijatnijem okruženju. Pružanje zdravstvenih usluga će se sigurno menjati, a mislim da je uloga primarne zdravstvene zaštite i apoteka presudna za dostupnost i efikasnost zdravstva u budućnosti.

Sa željom da 2023. godina bude ispunjena dobrim zdravljem želim vam srećne praznike.

 

Estela Gaković Ranisavljević

Glavna i odgovorna urednica