InfoPet br. 10

 

Pročitajte novi broj:

https://view.publitas.com/apoteka/infopet-broj-10

 

Reč urednika

Dva puta meri, jednom seci

Odgovorno vlasništvo podrazumeva da se pre dovođenja novog ljubimca u naš život prvo sagledaju sve potrebe koje novi ljubimac ima, kao što su redovna šetnja, mesečni finansijski izdaci uključujući i one nepredviđene za lečenje i sl., kao i sve naše obaveze, koje su u današnje vreme bezbrojne i haotične. Tek kada se svi ovi aspekti „osveste" možemo reći da smo doneli zrelu odluku pre nego što naš novi ljubimac počne da zauzima svoje mesto u našoj porodici.

Što se tiče nepredviđenih troškova, od ove godine u našoj zemlji po prvi put mogu da se osiguraju i kućni ljubimci. Ovaj vid osiguranja svima nama, i vlasnicima i veterinarima, pomaže da budemo bolji i odgovorniji kao ljudi.

Vlasnici koji budu osigurali svog ljubimca moći će da mu pruže maksimalnu dijagnostičku proceduru i tretman tokom lečenja. Pri čemu ne treba zanemariti ni smanjenje „finansijskog stresa" koji u tim situacijama nastaje.

Što se tiče nas veterinara svakome od nas je lakše da radi sa pacijentom kome su urađene sve neophodne analize i dijagnostičke procedure, a koje su do sada u velikom broju slučajeva izostavljane zbog finansijskih razloga od strane vlasnika. Uvođenjem osiguranja broj napuštenih i eutanaziranih pasa i mačaka zbog finansijske nemogućnosti lečenja biće sveden na minimum.

Takođe predstavljamo Vam i nove rase pasa i mačaka, kao i savete stručnjaka vezane za ishranu i bolesti koje mogu ugroziti i naše zdravlje.

Glavni i odgovorni urednik :

 

Dr Dragutin Smoljanović, DVM