INFORMATOR 333, februar 2023

Prelistajte novi broj:

https://apoteka-magazin.rs/casopis.php?id=28

 

 

Globalne zdravstvene nejednakosti

 

Globalna zdravstvena nejednakost je nažalost realnost. Procenjuje se da postoji četrnaestogodišnja razlika u očekivanom životnom veku između stanovnika zemalja sa visokim i niskim prihodima, dok i unutar zemalja marginalizovane i ranjive populacije u proseku doživljavaju daleko lošije zdravstvene ishode. Jedan od najupečatljivijih primera je razlika u očekivanom životnom veku između stanovnika Japana, koji žive u proseku 30 godina duže od stanovnika Lesota.

Sa aspekta zdravstvene pravičnosti i jednakosti Japan je veoma zanimljiv primer jer je odavno usvojio princip univerzalne zdravstvene pokrivenosti. ’Zemlja izlazećeg sunca’  ima najduže očekivano trajanje zdravog života na svetu pa ne čudi da njihov zdravstveni sistem privlači pažnju. Dugovečnosti Japanaca, smatra se, doprinosi i Japanski zdravstveni sistem koji je bez ograničenja, a koji funkcioniše od 1961. godine. Obavezno zdravstveno osiguranje je obezbeđeno za svakog ko boravi u Japanu tri meseca ili duže i uključuje i japanske državljane i strance. Korisnici zdravstvenih usluga ne biraju sami program zdravstvenog osiguranja već se on određuje prema statusu zaposlenja, starosti i prebivalištu upisanog. Ono što je najvažnije, nema ograničenja u pristupu uslugama, bez obzira na plan osiguranja, svi mogu dobiti negu od bilo kog lekara onoliko često koliko žele. To znači da i oni najsiromašniji mogu birati zdravstvenu uslugu onoliko često koliko im je potrebna od bilo kog pružaoca usluge, od male lokalne ordinacije do najvećih bolnica sa najnovijom opremom. Pored toga, japanska vlada je povećala broj medicinskih škola, posebno u ruralnim oblastima, kako bi povećala broj lekara u okviru politike ’Jedna prefektura, jedna medicinska škola’ koja se sprovodi od 1973. Ovo je takođe doprinelo visokom kvalitet zdravstvenih usluga u zemlji.

Da bi se pozabavili globalnim zdravstvenim nejednakostima, Globalna mreža zdravstvene jednakosti Svetskog ekonomskog foruma i njeni partneri na nedavno održanom forumu u Švajcarskom gradu Davosu predstavili su Zero Health Gaps zakletvu, prvo globalno, multisektorsko obećanje zdravstvene jednakosti na svetu. Obećanje o nultom zdravstvenom jazu ističe potrebu i posvećenost multidisciplinarnom pristupu i usaglašenim akcijama u svim sektorima i organizacijama na globalnom nivou kako bi se unapredila zdravstvena pravičnost. Na kraju onlajn prenosa sesije posvećene zdravstvu na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu stajalo je pitanje „Da li vaša zemlja nudi univerzalnu zdravstvenu pokrivenost?"

Pitanje za razmišljanje za svakog od nas, a posebno za one koji učestvuju u kreiranju zdravstvenog sistema u Srbiji. Gde grešimo i šta nam sve nedostaje da naše zdravstvo bude bolje i pravičnije jer zdravije i ravnopravnije društvo nije samo bolje mesto za život, već je i otpornije na buduće izazove koji bez sumnje stoje pred nama.

 

Estela Gaković Ranisavljević

Glavna i odgovorna urednica