Najnoviji broj Informatora

Prelistajte novi broj:
https://apoteka-magazin.rs/casopis.php?id=38Korak bliže ka univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti 

Sredinom septembra, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je dokument pod nazivom „Praćenje univerzalne zdravstvene pokrivenosti – globalni izveštaj 2023" u kome upozorava da se ozbiljno skrenulo s puta ka dostizanju ciljeva Agende održivog razvoja 2030, a koji, između ostalog, promovišu jednaku dostupnost zdravstvenih usluga za sve ljude. Najnoviji podaci pokazuju da polovini svetske populacije nisu dostupne osnovne zdravstvene usluge, a problem predstavlja i podatak da se oko 35% zdravstvenih troškova finansira takozvanim „novcem iz džepa pacijenata", odnosno dodatnim plaćanjem koje ne pokriva zdravstveno osiguranje. SZO navodi da je zbog ovakvog modela plaćanja 100 miliona ljudi svake godine gurnuto na ivicu ekstremnog siromaštva.

Postizanje cilja univerzalne zdravstvene pokrivenosti do 2030. zahteva značajna ulaganja javnog sektora i ubrzano delovanje vlada i partnera, a u izveštaju se posebno ističe da se zdravstveni sistemi moraju preorijentisati ka primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako bi se postigla jednakost u pružanju osnovnih zdravstvenih usluga ali i finansijska ušteda i održivost.

Procenjuje se da otprilike oko 80% zdravstvenih potreba tokom celog života ljudi mogu da ostvare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u koju spadaju i apoteke. Imajući u vidu da su javne apoteke najdostupnije zdravstvene ustanove širom sveta jasno je da ka postizanju zacrtanih ciljeva jedna od ključnih tačaka mora biti jačanje apotekarske delatnosti. Renesansa primarne zdravstvene zaštite je neophodna kako bi se omogućila zdravstvena nega za sve, a jedan od koraka je svakako i uvođenje farmaceutske usluge u apotekama.

Farmaceutska komora Srbije već nekoliko godina radi na implementaciji i uvođenju standardizovanih farmaceutskih usluga, a dosadašnje iskustvo ukazuje da ovaj vid aktivnosti ima dobar prijem kod pacijenata i da su farmaceuti svojim savetovanjem uspeli da reše određene nedoumice i poboljšaju stepen adherence, kao i da ostvare značajan uticaj na poboljšanje ishoda terapije. Standardizovane farmaceutske usluge su prilika da pokažemo i pacijentima, ali i celokupnom zdravstvenom sistemu, šta sve znamo i koliko možemo pomoći boljim ishodima lečenja. Da bi se to naše znanje što bolje videlo, mislim da je značajno da se usluga pruža ako ne u svim, onda u što većem broju apoteka. Zato je važno da se što veći broj koleginica i kolega uključi u projekte Komore i postanu savetnici. Veliko mi je zadovoljstvo što će u okviru kontinuirane edukacije na predstojećem FASUS-u biti održano predavanje na temu standardizovane farmaceutske usluge. Pozivam vas da 06. oktobra dođete na 45. FASUS. Biće to prilika da se razmene iskustva na ovu temu i reše nedoumice i pitanja svih onih koji se još uvek nisu uključili u ovaj projekat.

Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica