Registar lekova 2018. sa CD - om


Registar lekova 2018 sa CD - om u pripremi!

Cena knjige iznosi 2970,00
(u cenu je uračunat PDV od 10%)

Hvala na poverenu!

BB-Soft izdavaštvo
Telefon: 011/ 2675 266, 2670 559
Mail: registarlekova@bbsoft.rs