Apoteka 120

Pročitajte novi broj:

https://view.publitas.com/apoteka/apoteka-120

Racionalna primena antibiotika

Otpornost bakterija na antibiotike danas predstavlja jednu od najvećih pretnji za globalno zdravlje. Otpornost na antibiotike javlja se prirodno, ali neracionalna upotreba antibiotika ubrzava ovaj proces, što posledično dovodi do povećane smrtnosti, produženog boravka u bolnici i viših medicinskih troškova. Prema podacima o potrošnji antibiotika, Srbija zauzima visoko mesto među evropskim zemljama, dok je visok nivo rezistencije zabeležen kod svih ispitivanih vrsta bakterija u Srbiji, slično kao i u zemljama Južne i Istočne Evrope.

Kada se procenjuje doprinos antibiotika zdravlju, oni su jedna od najvažnijih grupa lekova. Smatra se da je uvođenje antibiotika, naročito penicilina, produžilo životni vek svakom stanovniku naše planete za po 10 godina. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobne lekove je trenutno jedna od najvećih pretnji očuvanju zdravlja i ovom problemu svi moramo pristupiti ozbiljno i odgovorno, i zdravstveni radnici I pacijenti. Otpornost na antibiotike se dešava kada se bakterija izmeni i postane otporna na dejstvo antibiotika koji je prethodno bio efikasan u lečenju infekcije. Lečenje infekcija izazvanih rezistentnim sojevima mikroorganizama predstavlja veći izazov za zdravstveni sistem, lečenje ovakvih infekcija traje duže, zahteva više nege, alternativne i skuplje antibiotike, povećava mogućnost ozbiljnih neželjenih efekata i komplikacija, a u nedostatku terapije može dovesti i do smrti. Rezistencija bakterija na antibiotike je fenomen koji je usko povezan sa količinom i načinom upotrebe antibiotika, a nepravilna upotreba antimikrobnih lekova je glavni činilac koji dovodi do ovog problema. Šta možete da uradite? Koristite antibiotike samo po preporuci lekara. Antibiotici ne deluju kod gripa ili prehlade izazvane virusima, zato nemojte da koristite antibiotike u lečenju virusnih infekcija. Kada koristite antibiotike tačno se pridržavajte uputstva za korišćenje. Uzmite tačno propisanu dozu u propisano vreme i obavezno terapiju sprovedite do kraja. Iako nakon nekoliko dana osetite poboljšanje obavezno koristite antibiotik onoliko dana koliko vam je lekar propisao. Nepravilna primena antibiotika dovodi do rezistencije bakterija na antibiotike. Pitajte farmaceuta u apoteci da vam detaljno objasni kako se pravilno koriste antibiotski lekovi. Nikad ne koristite antibiotike koji su vam preostali od ranije. Pomozite u sprečavanja infekcije tako što ćete redovno prati ruke, održavati higijenu i redovno se vakcinisati. Trudite se da ne zarazite druge ako ste bolesni pokrivanjem nosa i usta prilikom kijanja i izbegavajte kontakt sa obolelima.


Antibiotike moramo koristiti racionalno i pravilno kako bi smo ih sačuvali i za naredne generacije.

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević