89. - oktobar - novembar 2014.

Prelistajte časopis Gde pronaći
IZDVAJAMO....

Vesti

Zračna terapija može da odloži operaciju

Više od hiljadu učesnika skupa iz sveta, regiona i naše zemlje bilo je prilici da se upozna sa najnovijim dosti- gnućima iz oblasti koloproktologije.Centralna tema ovogodišnjeg devetog Simpozijuma koloproktologa bila je posvećena personalizaciji terapije.Predsednik organizacionog odbora prof. dr Zoran Krivokapić iz Prve hirurške klinike  KCS rekao je da je temelj lečenja svakog bolesnika individualni pristup: - I dijagnostika i terapija bolesnika kao pojedinca i praćenje njegove kliničke slike treba da budu temelj koloproktologije. To podrazumeva praćenje od gena do metastaze. Znači, kako nastaje rak debelog creva kod pojedinca, kako se otkriva, kako se leči u ranoj fazi, a kako u odmaklom stadijumu bolesti. S obzirom na to da je otkriven ljudski genom koji ima 25 hiljada gena i 100 hiljada proteina istraživanje svakog organizma je pristupačno, ali i kompleksno - naglasio je prof. dr Zoran Krivokapić.


Otkrivene ćelije »mape puta«  u mozgu

Za otkriće ćelija sistema prostorne orijentacije u mozgu koje omogućavaju kretanje jedinke, troje naučnika dobilo je Nobelovu nagradu za medicinu za 2014. godinu. To su američko-britanski naučnik Džon O'Kif i norveški bračni par Mej-Briti i Edvard Moser. Iz Instituta Karolinska u Stokholmu stiglo je saopštenje da će ovogodišnju Nobelu nagradu dodeliti za medicinu i fiziologiju uz obrazloženje da je revolucionarno otkriće troje naučnika razrešilo problem za čijim su odgovorom tragali istraživači, naučnici i filozofi vekovima unazad.Precizirano je kako mozak stvara mapu prostora koji nas okružuje i kako pojedinac pronalazi put kroz složenu okolinu.

Pročitajte više u štampanom izdanju...


Ebola
 
Rod Ebolavirus je 1 od 23 članova porodice Filoviridae, a rod Ebolavirusa se sastoji od različitih vrsta: Bundibugyo ebolavirus (BDBV), Zaire ebolavirus (EBOV),Reston ebolavirus (RESTV), Sudan ebolavirus (SUDV) i Tai Forest ebolavirus (TAFV). BDBV, EBOV i SUDV su bili povezani sa velikim epidemijama ebole u Africi. RESTV ebola virus izaziva tešku formu bolesti kod primata, ali ne i kod ljudi.
Mere prevencije
Prema važećem Zakonu o zaštiti stanovništva  od zaraznih  bolesti,  u okviru Posebnih  mera  za zaštitu  stanovništva od zaraznih bolesti, član 9, definisani sukarantin i zdravstveni nadzor. Prema članu 23, sva lica koja dolaze iz zemalja u kojima ima kolere, kuge, velikih boginja, žute groznice, virusnih hemoragijskih groznica (gde spada i ebola) i malarije stavljaju se pod zdravstveni nadzor, radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja. Prema članu 22 istog zakona karantin se kao mera sprovodi u slučaju da su zdrava lica bila ili postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima obolelim od: kuge, velikih boginja i virusnih hemoragijskih groznica (izuzev hemoragijske  groznice sa bubrežnim sindromom).  Karantin podrazumeva ograničavanje slobode kretanja i utvrđivanje obaveznih zdravstvenih pregleda ovakvih lica.
Izvor: www.batut.org.rs
Pročitajte više u štampanom izdanju...

Probiotici - preparati za 21. vek
INTERVJU SA PROF. DR SRĐANOM ĐURANOVIĆEM,
GASTROENTEROLOGOM KLINIKE ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU KCS

Pravilan balans crevne mikroflore preduslov je za zdrav i dug život. Probiotici, odnosno zdrava mikroflora mogu donekle da drže pod kontrolom dijabetes, ali i neurodegenerativna oboljenja,bolesti kao što su atopijske reakcije, različite alergije koje imaju kožnu ili digestivnu manifestaciju. Preporučuju se kod uzimanja antibiotika, virusnih infekcija digestivnog trakta,posebno kod dece sa virusnim enterokolitisom koji može da ih životno ugrozi. Istraživanja su pokazala da su deca koja su tada dobijala adekvatne probiotske preparate imala kraći tok bolesti za jedan do tri dana.
Hipokrat je 400 godina pre Hrista  govorio da zdravlje, ali i sve bolesti dola- ze  iz stomaka. Da li je to istina?
- Istina je. Digestivni trakt  je najvažniji organski sistem svakog čoveka. Tvrdnja gastroenterologa  o tome da je crevna mikrobiota važan deo tog trakta  potkrepljuje i stav da je digestivno zdravlje temelj ljudskog zdravlja. Hipokrat je pratio i druga patološka stanja koja je prepoznavao  i vezivao za di- gestivni trakt. On je čak u to vreme shvatio da je stomak centar svih naših impulsa i da od njegove stabilnosti zavisi i funkcionisanje čitavog organizma.  (M. St.)
Pročitajte više u štampanom izdanju...


Hrana i zdravlje
Autor: mr ph Uroš Čakar
Hrana koju svakodnevno konzumiramo u velikoj meri utiče na naš organizam. Pored zadovoljenja potreba za energijom, ona ima i mnoge druge uloge. Ona utiče na naš imunitet, regeneraciju naših tkiva, ali i na nesmetano obavljanje svih ostalih fizioloških procesa u organizmu. Postoje mnogi primeri iz prakse koji to mogu da nam i potvrde. Tako u nekim delovima sveta nedostatak  unosa joda putem ishrane dovodi do endemske gušavosti. Takođe se može javiti i nedostatak vitamina pa se razvijaju bolesti kao što su rahitis, beriberi i pelagra.
Hrana i raspoloženje
Britanski časopis Journal of Health Psychology, je u jednom svom izdanju objavio interesantno istraživanje. Cilj istraživača je bio da prikažu kako unos voća i povrća utiče na sreću i zadovoljstvo mladih ljudi. Broj učesnika je bio 405 od čega je 67 odsto bilo osoba ženskog pola.Prosečna starost ispitanika je bila 20 godina. Upravo ova grupa istraživača je pokazala da unos voća i povrća pozitivno utiče na raspoloženje, a neki od ispitanika su čak i naveli da su postali znatno kreativniji u svom poslu.
Još jedna interesantna sudija koja je bi- la vezana za uticaj zdrave i balansirane ishrane na ljudsko raspoloženje je urađena na Novom Zelandu. U ovom istraživanju je učestvovalo 300 mladih ljudi koju su pažljivo tokom tri  nedelje vodili dnevnike. Tokom tog perioda oni su vodili zabeleške o hrani koju su jeli i svom psihičkom stanju, ali i promenama raspoloženja do kojih je dolazilo. Analizirajući prikupljene podatke došlo se do zaključka da je visok nivo unosa voća i povrća pozitivno utiče na ljudsko raspoloženje. To se ogleda tako što su takvi ljudi smireni, sa više energije i sa pozitivnim mislima. Generalno rečeno takvi ljudi su znatno srećniji. Takođe je naglašeno da se pozitivan uticaj voća i povrća na ljudsko ponašanje primetio već istog dana kada je ono i konzumirano.
Pročitajte više u štampanom izdanju...