Apoteka broj 137

Pročitajte novi broj: 
https://apoteka-magazin.rs/casopis.php?id=21


Sačuvajmo antibiotike 

Otpornost bakterija na antibiotike danas predstavlja jednu od najvećih pretnji za globalno zdravlje. Otpornost na antibiotike javlja se prirodno, ali neracionalna upotreba antibiotika ubrzava ovaj proces, što posledično dovodi do povećane smrtnosti, produženog boravka u bolnici i viših medicinskih troškova. Prema podacima o potrošnji antibiotika, Srbija zauzima visoko mesto među evropskim zemljama, dok je visok nivo rezistencije zabeležen kod svih ispitivanih vrsta bakterija u Srbiji, slično kao i u zemljama Južne i Istočne Evrope.

Kada se procenjuje doprinos antibiotika zdravlju, oni su jedna od najvažnijih grupa lekova. Smatra se da je uvođenje antibiotika, naročito penicilina, produžilo životni vek svakom stanovniku naše planete za po 10 godina. 

Rezistencija mikroorganizama na antimikrobne lekove je trenutno jedna od najvećih pretnji  očuvanju zdravlja i ovom problemu svi moramo pristupiti ozbiljno i odgovorno, i zdravstveni radnici i pacijenti. Otpornost na antibiotike se dešava kada se bakterija izmeni i postane otporna na dejstvo antibiotika koji je prethodno bio efikasan u lečenju infekcije. Lečenje infekcija izazvanih rezistentnim sojevima mikroorganizama predstavlja veći izazov za zdravstveni sistem, lečenje ovakvih infekcija traje duže, zahteva više nege, alternativne i skuplje antibiotike, povećava mogućnost ozbiljnih neželjenih efekata i komplikacija, a u nedostatku terapije može dovesti i do smrti. Rezistencija bakterija na antibiotike je fenomen koji je usko povezan sa količinom i načinom upotrebe antibiotika, a nepravilna upotreba antimikrobnih lekova je glavni činilac koji dovodi do ovog problema. Srbija je u periodu od 2011. do 2015. godine bila rekorder u potrošnji antibiotika da bi se zahvaljujući podizanju svesti o ovom problemu ovaj neslavni rezultat poboljšao i od 2015. pa do pojave pandemije uspeli smo da prepolovimo potrošnju antibiotika. Na žalost, pandemija kovid 19 dovela je do ponovnog skoka u potrošnji antibiotika i posledično povećanja pretnje od razvoja rezistencije na antibiotike.

Šta možete da uradite? Koristite antibiotike samo kada je to neophodno. Antibiotici ne deluju kod gripa ili prehlade izazvane virusima, zato nemojte da koristite antibiotike u lečenju virusnih infekcija. Kada koristite antibiotike tačno se pridržavajte uputstva za korišćenje. Pitajte farmaceuta u apoteci da vam detaljno objasni kako se pravilno koriste antibiotski lekovi. Pomozite u sprečavanja infekcije tako što ćete redovno prati ruke, održavati higijenu i redovno se vakcinisati. Trudite se da ne zarazite druge ako ste bolesni.

Antibiotike moramo koristiti racionalno i pravilno kako bi smo ih sačuvali i za naredne generacije.