Apoteka 116

Pročitajte novi broj:

https://view.publitas.com/apoteka/ap116p1/

Zelenilo ili sivilo

Sigurna sam da će se većina čitalaca složiti da velika gužva, buka, užurbanost i prenatrpanost velikih gradova postaje sve veći problem. Naučnici širom sveta kroz različita istraživanja potkrepljuju pretpostavku da je prevelika urbanizacija tesno povezana sa porastom mentalnih bolesti. U jednoj studiji koju su sproveli istraživači sa Univerziteta Stanford zaključili su da su ljudi koji su se šetali 90 minuta u prirodi, u poređenju sa ljudima koji su šetali 90 minuta u urbanoj sredini sa pojačanim saobraćajem, pokazali smanjenu aktivnost u predelu mozga koji se smatra ključnim za razvoj depresije. Više od polovine svetske populacije živi u urbanim sredinama, a prognoze su da će u naredne dve decenije broj onih koji žive u visoko urbanim sredinama porasti na 70%. Porastom urbanizacije i otuđenosti od prirode uporedo rastu i mentalni poremećaji kao što je depresija. Stanovnici gradova imaju 20% više šansi od razvoja anksioznih poremećaja i 40% veći rizik od razvoja poremećaja raspoloženja u poređenju sa ljudima koji žive u ruralnim područjima. Ljudi u gradovima imaju duplo veću šansu od razvoja shizofrenije od onih koji žive u selima. Takođe, jedno istraživanje Univerziteta Ročester pokazalo je da boravak napolju u zelenilu, u prirodi, podstiče vitalnost i osećaj  fizičke i mentalne energije za 40%. Boravak u zatvorenom prostoru ima suprotan efekat. Čak i male promene, kao što je dostupnost većeg broja parkova, ulice koje imaju više drveća i cveća čini dobrobit u odnosu na potpuno urbana okruženja.
Ova istraživanja ukazuju da su dostupnost parkova, zelenih površina i prirodnog okruženja od vitalnog značaja za mentalno zdravlje u svetu koji se ubrzano urbanizuje. Kao što kaže latinska izreka „Medicus curat, natura sanat"
(„Lekar leči, priroda ozdravljuje").

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević