109. - februar - mart 2018.

Gde pronaći
Pročitajte novi broj: https://view.publitas.com/apoteka/apoteka-109/

Reč urednika

Nije sramota pitati

Ukoliko želite da održavate dobro zdravlje morate imati određeni nivo zdravstvene pismenosti, a to znači da dođete do potrebnih informacija, da ih razumete i iskoristite kako bi unapredili i održali zdravlje. Različita istraživanja farmaceutske prakse ukazuju na slične probleme širom sveta, visok procenat loše zdravstvene pismenosti pacijenata i posledično nepravilna upotreba lekova. Očuvanje zdravlja počiva pre svega na prevenciji, a princip ’bolje sprečiti nego lečiti’ obuhvata brigu svakog pojedinca o svom zdravlju. Verovatno je većini već dobro poznat koncept očuvanja zdravlja kroz pravilnu ishranu, fizičku aktivnost, smanjenje stresa, preventivne preglede, a praksa pokazuje da i dalje veliki broj ljudi ne primenjuje osnove principe zdravog života.
Slična situacija je i sa lečenjem, pogotovo hroničnih bolesti, gde pacijenti u skoro 50 odsto slučajeva ne primenjuju terapiju pravilno. Često se dešava da niste razumeli zašto koristite neki lek i na koji način, a istraživanja ukazuju da pacijenti kako ne bi ostavili utisak da ne znaju, najčešće se stide ili izbegavaju da postavljaju dodatna pitanja i traže dodatna objašnjenja vezano za njihov zdravstveni problem ili terapiju. Ne razumevanje razloga zašto treba da koristite neki lek, na koji način on pomaže i kako da ga pravilno koristite vodi ka neuspehu lečenja. Farmaceut je stručnjak za lekove, ali i zdravstveni radnik koji poznaje osnovne principe prevencije i očuvanja zdravlja. Farmaceut u apoteci može vas posavetovati kako da na najbolji način koristite propisanu terapiju, može vam objasniti kako deluju lekovi koje koristite, na šta treba da obratite pažnju prilikom primene nekog preparata, kako da pravilno čuvate lekove, ali i šta da radite ukoliko imate neki manji zdravstveni problem. Zato nemojte da vas bude sramota da pitate farmaceuta ili lekara da vam objasni zašto i kako da koristite lekove, jer kako kaže latinska izreka. „Nije sramota ništa ne znati, sramota je ništa ne hteti učiti".

Estela Gaković Ranisavljević
glavni i odgovorni urednik