106. - septembar - oktobar 2017.

Gde pronaći
Pročitajte novi broj
http://www.novinarnica.net/novine/apoteka
https://view.publitas.com/apoteka/apoteka-106/
Reč urednice

Da li ste nekad razmišljali kako nastaje jedan lek i koji put treba da pređe da stigne do onog kome je potreban? Samo jedna tableta koju popijete, na primer kada vas boli glava, prošla je dugačak put od
razvoja, izrade, kontrole, registracije, distribucije i izdavanja, a svaki od tih koraka uradio je farmaceut. Razvoj jednog leka je dug i skup proces, od hiljade različitih molekula samo njih nekoliko dođu u finalne faze istraživanja. Ova istraživanja traju dugo po desetak ili više godina jer mnoštvo hemijskih proba se uradi i analiza na laboratorijskim modelima pre nego što se otkrije da neka supstanca može da pomaže u lečenju.
Na ovim istraživanjima lekova najčešće rade farmaceuti. Kada jedan lek uđe u industrijsku proizvodnju, opet je farmaceut taj koji postavlja i nadgleda celu proizvodnju, a kontrola kvaliteta farmaceutskih proizvoda je opet u rukama farmaceuta. Zatim registracija leka sa svim proverama kvaliteta, indikacija i načina primene obavlja se u regulatornim telima kao što je Agencija za lekove gde opet rade farmaceuti. Nakon toga lek se iz fabrike distribuira do veletrgovine, a proces distribucije opet vodi farmaceut, jer lekovi su veoma osetljivi proizvodi i zahtevaju posebnu pažnju prilikom skladištenja i transporta. I na kraju kada dođe do apoteke, lekom opet upravlja farmaceut, on izdaje lek i svojim savetom pomaže da pravilno koristite lekove koje uzimate. Takođe, biljni preparati, dijetetski suplementi, medicinska kozmetika, prolaze već pomenuti proces i tu su na svakom koraku farmaceuti.
Sa ciljem da promoviše farmaceutsku profesiju, Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) je ustanovila Svetski dan farmaceuta koji se obeležava 25. septembra, a ovogodišnji dan se obeležava pod sloganom „Od istraživanja do pružanja zdravstvene zaštite: Vaš farmaceut vam je na usluzi", a odabrana je kako bi se istakli različiti doprinosi koje farmaceutska profesija ostavlja u društvu.
Farmaceutska profesija, iako često nepravedno loše percipirana, daje veliki doprinos zdravlju društva, a farmaceuti su kičmeni stub zdravstvenog sistema i na svakom koraku imaju cilj da obezbede efikasne i bezbedne lekove, ali i medicinska sredstva, dijetetske suplemente koji će pomoći u lečenju i postizanju što boljeg zdravlja
Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica