107. - oktobar - novembar 2017.

Gde pronaći
Pročitajte novi broj:
http://www.novinarnica.net/novine/apoteka
https://view.publitas.com/apoteka/apoteka-107-p/

Reč urednice

Sačuvajmo antibiotike i za buduće generacije

Sredinom novembra širom sveta obeležava se Nedelja racionalne upotrebe antibiotika. Rezistencija na antibiotike je trenutno jedna od najvećih pretnji očuvanju zdravlja i ovom problemu svi moramo pristupiti ozbiljno i odgovorno, i zdravstveni radnici i pacijenti. Rezistencija na antibiotike se dešava kada se bakterija izmeni i postane otporna na dejstvo antibiotika koji je prethodno bio efikasan u lečenju infekcije. Lečenje infekcija izazvanih rezistentnim sojevima bakterija predstavlja veći izazov za zdravstveni sistem, lečenje ovakvih infekcija traje duže, zahteva više nege, alternativne i skuplje antibiotike, povećava mogućnost ozbiljnih neželjenih efekata i komplikacija, a u nedostatku terapije može dovesti i do smrti. Uvođenje antibiotika u medicinsku praksu predstavlja najznačajniji događaj u farmakoterapiji 20. veka. Antibiotici su grupa lekova koja je produžila život ljudi na našoj planeti i pojedine fatalne bolesti učinila izlečivim. Rezistencija bakterija na antibiotike je fenomen koji je usko povezan sa količinom i načinom upotrebe antibiotika, a nepravilna upotreba antimikrobnih lekova je glavni činilac koji dovodi do ovog problema.
Šta možete da uradite? Koristite antibiotike samo po preporuci lekara. Antibiotici ne deluju kod gripa ili prehlade izazvane virusima, zato nemojte da koristite antibiotike u lečenju virusnih infekcija. Kada koristite antibiotike tačno se pridržavajte uputstva za korišćenje. Uzmite tačno propisanu dozu u propisano vreme i obavezno terapiju sprovedite do kraja. Iako nakon nekoliko dana osetite poboljšanje obavezno koristite antibiotik onoliko dana koliko vam je lekar propisao. Nepravilna primena antibiotika dovodi do rezistencije bakterija na antibiotike.
Pitajte farmaceuta u apoteci da vam detaljno objasni kako se pravilno koriste antibiotski lekovi. Nikad ne koristite antibiotike koji su vam preostali od ranije. Pomozite u sprečavanja infekcije tako što ćete redovno prati ruke, održavati higijenu i redovno se vakcinisati. Trudite se da ne zarazite druge ako ste bolesni pokrivanjem nosa i usta prilikom kijanja i izbegavajte kontakt sa obolelima.
Antibiotike moramo koristiti racionalno i pravilno kako bi smo ih sačuvali i za naredne generacije.

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević