95.-oktobar - novembar 2015.

Prelistajte časopis
Manje masti i soli donose dobro čoveku
Intervju PROF. DR BUDIMKA NOVAKOVIĆ dijetoterapeut, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Danas se konzumira hrana koja je vrlo prijatna našim nepcima, ali ima veliku energetsku gustinu,jer u maloj količini sadrži puno šećera i masti. Nutritivna preporuka je konzumiranje svežeg
povrća i voća u sirovom obliku i namirnica od celog zrna. Grilovanje, priprema u foliji/papiru za pečenje i barenje su pogodan način pripreme obroka bez ikakvog dodavanja ulja i drugih masnoća.
Važno je imati tri obroka na dan i ne izostavljati doručak. Rečna riba je pogodna za ishranu. Ribe hladnih mora sadrže dobra ulja, ali imaju značajnu energetsku vrednost i ne treba ih konzumirati u velikoj količini. Ribu ne treba pržiti i peći na ulju ili masti.

Hrana je treći uslov života svih živih bića. Prvi uslov opstanka je vazduh, zatim voda i potom hrana. Ljudi u 21. veku imaju ogromnu ponudu hrane koja je dostupna po relativno prihvatljivim cenama.
Okruženje je takvo da nam se stalno nudi hrana koju volimo, privlačnijeg i drugačijeg ukusa nego pre 30 godina. Danas se konzumira hrana koja je visoko palatabilna,
ima prijatan kremasti ukus i kada je prvi put probamo doživimo lep osećaj i želimo ponovo da je probamo. Samo ne znamo važnu osobinu iste hrane,a to je visoka energetska gustina. U maloj
količini ima mnogo energije koja potiče od masti i dodatih šećera.
Pročitajte više u štampanom izdanju...

Seksualnost je najfinija komunikacija muškarca i žene

Intervju:PROF. DR ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ urolog i seksolog iz KBC "Zvezdara" u Beogradu

Žena se kroz pornografiju,na neki način, predstavlja kao veštačko i izopačeno biće. Nema nežnosti,romantike i tajanstvenosti,jer je njena seksualnost skrivena. A žena
je isto što i muškarac,ali je zbog socijalnih prilika,veroispovesti i slabosti muškaraca podređena.
Oko 50 odsto muškaraca u našoj zemlji ima problema sa impotencijom.Oni, za razliku od svojih partnerki, više govore o tome i lakše se odlučuju da potraže pomoć
lekara, jer svoj kvalitet života vide kroz seksualnu funkciju. Statistika pokazuje da se dva i po puta češće smeju žene koje imaju orgazme sa partnerom, nego one koje
nemaju. Međutim, neke žene su spremne da prožive ceo život bez orgazma i da o tome ćute...
....................................
Nauka se poslednjih deset godina bavi problemima ženske seksualnosti.Muškarce smo prevazišli,jer oni rešenje svih problema vide u ostvarenju erekcije

Pročitajte više u štampanom izdanju...
 

Kašalj

Autor: PRIM. DR SC. MED. BRANISLAV GVOZDENOVIĆ,
Specijalista interne medicine – pulmolog

Po definiciji, kašalj predstavlja značajan odbrambeni refleksni mehanizam kojim se eksplozivnim izdisanjem vazduha iz pluća odstranjuju sekreti i strana tela iz disajnih puteva.Može da prati niz različitih akutnih i hroničnih oboljenja.Kašalj ima nekoliko funkcija. Najčešće je indikator (pokazatelj) postojeće bolesti, ali i važan odbrambeni mehanizam za »čišćenje« disajnih puteva. Međutim, ukoliko postane neefektivan,ekscesivan ili perzistentan, može u velikoj meri nepovoljno uticati na kvalitet života pacijenata i dovesti do komplikacija.
Zato će terapijska odluka zavisiti od toga koju funkciju kašalj ima u trenutku ispitivanja. Naime, kada je kašalj samo indikator određene bolesti, terapijski cilj će prvenstveno biti usmeren na lečenje
postojeće bolesti, ali će se lečenje, takođe,usmeriti i na pokušaj da se kontroliše,spreči ili eliminiše kašalj lekovima protiv kašlja (antitusicima).
Kašalj može biti započet voljno ili refleksnim putem.U određenim situacijama kašalj postaje štetan i može da dovede do iscrpljivanja organizma, te ga obavezno treba lečiti. Ustvari, on može prouzrokovati ozbiljne komplikacije, kao što su: prelom rebara, pucanje ograničenih proširenja (bula) u emfizemu pluća, nesanica, pucanje operativnog šava, smanjenje minutnog volumena srca, nesvestice (tzv. sinkopni kašalj).

Pročitajte više u štampanom izdanju...


Biomedicinski potpomognuto oplođenje

Pripremila: ESTELA GAKOVIĆ RANISAVLJEVIĆ

Teškoće pri ostvarivanju potomstva predstavljaju problem sa kojim se suočavaju milioni ljudi širom sveta.Ne iznenađuje činjenica da potreba za lečenjem neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) raste u svim zemljama. Inovativnu in vitro oplodnju kod ljudi razvio je Robert Edvards, koji je 2010. godine za svoj rad u ovoj oblasti dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu. Njegov rad, započet 1950. kulminirao je 1978. godine kada je rođena prva beba začeta putem in vitro fertilizacije (IVF) i sve do danas beleži se ogroman naučni i tehnološki napredak u ovoj oblasti. Danas, postupci asistirane reprodukcije predstavljaju sredstvo kojim će 70-80% svih infertilnih parova doći do potomstva.
Globalno posmatrano, otprilike 5 miliona beba je rođeno nakon IVF i često se za ovaj postupak kaže da predstavlja prekretnicu u savremenoj medicini.
Postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) predstavlja kontrolisani postupak oplođenja žene, koji se sprovodi u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke. O procesima i metodama sprovođenja BMPO biće reči u narednom izdanju časopisa Apoteka, a ovde ćemo se više pozabaviti psihološkim aspektom i podrškom koju parovi imaju (ili nemaju) tokom pokušaja da dobiju potomstvo i aspektom na koji način je ovaj proces regulisan od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Pročitajte više u štampanom izdanju...