Apoteka broj 142

PROČITAJTE NOVI BROJ:
https://apoteka-magazin.rs/casopis.php?id=37


Apoteka jača zdravstveni sistem


Već godinama unazad na svetskom nivou teži se postizanju univerzalne zdravstvene pokrivenosti, odnosno dostupnosti zdravstvenih usluga svima. Taj cilj je dostižan samo uz primarnu zdravstvenu zaštitu za koju se može reći da je kamen temeljac dobrog zdravstvenog sistema. Primarna zdravstvene zaštita pored domova zdravlja obuhvata i apoteke, koje su neophodne za adekvatno snabdevanje, ali i odgovornu upotrebu lekova. 

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP), sa ciljem da skrene pažnju na značaj farmaceutske profesije, ustanovila je Svetski dan farmaceuta koji se obeležava 25. septembra. Ovogodišnji Svetski dan farmaceuta obeležava se pod sloganom "Apoteka jača zdravstveni sistem" i ima cilj da skrene pažnju na značajnu ulogu farmaceuta u okviru zdravstvenog sistema. Farmaceutska profesija ima dugu tradiciju i tokom vremena se menjala i prilagođavala zahtevima zdravstvenog sistema. Apoteke su danas najdostupnije zdravstvene ustanove i često su mesto gde pacijenti prvo dođu kada imaju zdravstveni problem, što ukazuje na poverenje koje pacijenti u velikom broju imaju prema farmaceutima.

U različitim nacionalnim istraživanjima, godinama unazad, farmaceuti su imenovani među pet profesionalaca kojima se najviše veruje. Takođe, istraživanja ukazuju na značajnu povezanost između poverenja u zdravstvene radnike i zdravstvenih ishoda za pacijente, pri čemu pacijenti koji imaju više poverenja u svog zdravstvenog radnika navode veće zadovoljstvo lečenjem, manje simptoma i bolji kvalitet života.

 Apotekarska delatnost ima integritet koji je izgradila zahvaljujući stručnosti farmaceuta, dostupnosti usluga i poverenju koje ima kod pacijenata i zato je apotekarska delatnost neophodna za jak zdravstveni sistem.

 

Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica