InfoPet br. 1

Prelistajte časopis

Pročitajte novi broj:
https://view.publitas.com/infopet/infopet-01/

 

Svakome je potreban pravi prijatelj, zato je cilj ovog časopisa da budemo prijatelji sa vama.

Kroz mnogobrojne oblasti i teme pokušaćemo da vas bolje upoznamo sa rasama i vrstama kućnih ljubimaca. Priče o karakteristikama ljubimaca imaju za cilj da vam pomognu da odaberete kućnog ljubimca a kroz ostale rubrike ćemo vas provoditi u svakom broju i sa nama ćete učiti koje su potrebe ljubimaca, kako da se pravilno ophodite sa njima i da u njihovom odgoju pravite što je manje moguće greški i samim tim i vama i njima obezbedite lep i ugodan život. Najveći broj kućnih ljubimaca su psi, a osobe koje sa psima provode vreme imaju drugačije vidjenje društva i mnogo su aktivniji. Druženje sa psom ljudima podstiče lučenje hormona sreće a samim tim i smanjuje depresiju.
U svetu gde su zbog ubrzanog življenja zaboravljenje vrednosti života, pas je tu da nas podseti kako je to imati prijatelje i to pravog. Unesite u svoj život radost, uzmite psa.

Glavni i odgovorni urednik:
dr vet.med. Marko Ristović