290. jul 2019.

Pogled u izdanje

https://view.publitas.com/apoteka/informator-290/


Svaki trenutak je važan
Otuđenost i usamljenost su reči koje mogu oslikati moderno društvo. Većina ljudi ima svoje Fejsbuk i Instagram naloge, sa mnoštvom fotografija koje treba da prikažu kvalitetno i dobro provedeno vreme sa porodicom, decom i prijateljima. 

Međutim, sa druge strane na tim slikama imate roditelje koji sede sa decom i minimalno međusobno komuniciraju i najčešće gledaju u ekran telefona, a na decu obrate pažnju kad treba ponovo da ih uslikaju za novi post na društvenim mrežama. Sa druge strane neki roditelji često provode više vremena u potrazi za novcem nego što provode sa svojom decom i porodicom. Na to koliko problem postaje ozbiljan skreće pažnju UNICEF kampanjom „Svaki trenutak je važan" u okviru prvog globalnog UNICEF-ovog meseca roditeljstva i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku. Ova kampanja kroz posebno osmišljenu Internet stranicu, niz video snimaka, postera i brošura ima cilj da istakne važnost uloge roditelja u razvoju dece. Da bi se dete uspešno razvijalo potrebnomu je sigurno i podsticajno okruženje koje ga razume i podržava, okruženje u kome se oseća spokojno, kome pripada, u kome može da istražuje i uči. Kampanja promoviše pozitivno roditeljstvo kao stil života u kojem dete nije objekat vaspitanja, već partner svojih roditelja ili staratelja u učenju, igranju i u životu. Ovo je važno i iz ugla zdravlja jer zdrave životne navike deca stiču od najranijeg uzrasta, a uloga roditelja je i tu najvažnija. Mislim da je tu i uloga zdravstvenih radnika značajna pre svega u edukaciji roditelja, ali i dece o zdravim životnim navikama i pravilnom korišćenju lekova. Dete je snažna ličnost, ali bez obzira na to koliko je zrelo, svako dete komunicira i igra se, istražuje svoju sredinu i otvara vrata odraslima da „uskoče” u taj proces. I na kraju, onako zdravorazumski, treba da se zapitamo kuda je krenulo savremeno društvo kada je potrebna kampanja, poster, brošura i video da vam kaže da je važno da provodite kvalitetno vreme sa svojom decom, da vam kaže da je zaista svaki trenutak važan.

 

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević