293. oktobar 2019.

Prelistajte novi broj:
https://view.publitas.com/apoteka/informator-293/

Dostojanstvo za sve 

Farmaceutski program u Portugalu koji ima cilj da obezbedi pristup lekovima u vremenu nakon finansijske krize proglašen je od strane Međunarodne federacije farmaceuta (FIP) za ovogodišnjeg dobitnika nagrade za unapređenje farmaceutske prakse (Pharmacy Practice Improvment Award). Program, pod nazivom „Abem" (u prevodu sa portugalskog, „Otvoreno"), je inicijativa koju je pokrenulo udruženje „Associacao Dignitude” koje je osnovano od strane portugalskog nacionalnog udruženja farmaceuta, udruženja portugalske farmaceutske industrije i predstavnika državnog socijalnog sektora.
Na osnovu podataka OECD (Organizacija za ekonomski razvoj država), 29% zdravstvenih troškova u Portugalu je „iz džepa pacijenata" i procenjeno je da jedan od 10 građana ne može da priušti sve potrebne lekove. U okviru programa „Abem", i javni i privatni subjekti su u mogućnosti da identifikuju ljude koji imaju ekonomskih teškoća i upute ih na procenu za dobijanje ’Abem kartice’. Vlasnici ove kartice mogu podići besplatno lekove na recept i dobiti besplatan savet farmaceuta u jednoj od 574 apoteke koje učestvuju u programu (plaća se samo standardna taksa za zdravstvene usluge). Program je dostupan u celoj državi i finansira se donacijama (uključujući i donacije samih apoteka). Od maja 2016, kada je program započeo, podršku je dobilo preko 7000 ljudi kojima je bila potrebna pomoć. Od farmaceuta koji učestvuju u programu se zahteva da stalno unapređuju stručne i društvene kompetencije. Studenti farmacije takođe mogu dobrovoljno učestvovati u programu i na taj način imati bolji uvid u odgovornosti farmaceuta u situacijama loše dostupnosti lekova i problema socijalne nejednakosti.
Ovaj program na dobar način ističe ulogu farmaceuta kao značajnog zdravstvenog i društvenog partnera u obezbeđivanju zdravlja za sve (što je i glavni cilj Globalnog akcionog plana Svetske zdravstvene organizacije). Jer i u Srbiji vrlo često deo troškova lečenja snose sami pacijenti, a među njima je i mnogo onih koji to sebi ne mogu priuštiti.
Mislim da je važno preneti dobre ideje i aktivnosti koje mogu poslužiti i kao primer i inspiracija za razvoj nekog sličnog programa i kod nas pa je zato ova uvodna reč posvećena ovom lepom primeru kolega iz Portugala.

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević