295. decembar 2019

Pročitajte novi broj :

https://view.publitas.com/apoteka/informator-295/


Ništa posebno

Još jedna godina se bliži kraju (ili novom početku), a za zdravstvo u Srbiji, pogotovo iz ugla farmacije, moglo bi se reći nije donela ništa posebno. Iako su u prvoj polovini godine doneti krovni zakoni iz oblasti zdravstva (Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju) suštinski za farmaceutski sektor, pogotovo za apotekarski, značajnih promena na bolje i dalje nema.

Moj utisak je da zdravstveni sistem u Srbiji nije u stanju da odgovori na trenutne i buduće izazove jer sa jedne strane ne odgovara na očekivanja pacijenata, a sa druge strane akumulira nezadovoljstvo zdravstvenih radnika. Ako tome dodamo i sve posledice zdravstvenog sistema koji je ograničen izazovima finansiranja možemo zaključiti da je na zdravstvenom horizontu Srbije poprilično tmurno i maglovito. Nekako se onda prirodno nameće pitanje šta je na horizontu za našu profesiju u budućnosti i da li će 2020. godina doneti dugo očekivano dostojanstvo apotekarstvu u Srbiji?

Na ovo pitanje su pokušali da daju odgovor i brojni farmaceutski lideri, naučnici i učesnici ovogodišnjeg Svetskog kongresa farmacije FIP koji je održan u Abu Dabiju i regionalne konferencije FIP u Ankari, a zaključak je jasan. Farmaceuti imaju veliki potencijal i resurse za poboljšanje pre svega primarne zdravstvene zaštite i moraju da sarađuju sa drugim zdravstvenim radnicima i donosiocima odluka kako bi proširili svoje usluge i pozicionirali se na ključno mesto primarne zdravstvene zaštite. Kako stvari trenutno stoje, barem u bliskoj budućnosti, lečenje će se i dalje oslanjati na sistemsko lečenje različitim lekovima tako da je jasno da se farmaceut mora usavršavati u smeru upravljanja terapijom. Odnosno mora evoluirati i biti prepoznat ne samo kao zdravstveni radnik koji izdaje lekove već kao deo zdravstvenog tima i stručnjak koji ume da optimizuje terapiju I upravlja njome.

Ukoliko kao struka ne pokažemo kreatorima zdravstvene politike, ali i svim ljudima koliko farmaceuti doprinose poboljšanju zdravlja pacijenata i na kraju krajeva kolike uštede donose zdravstvenom sistemu vrlo izvesno da ćemo biti skrajnuti. Sa nadom da će Nova godina doneti sunce na zdravstvenom horizontu želim vam zdravu i srećnu 2020. godinu.