296. januar 2020

Pročitajte novi broj :

Apokalipsa danas

Ljudska nepažnja, neki bi rekli ljudski greh, stoji iza svake izmaštane apokalipse. Od Biblije do modernih SF serija, apokalipsa kao posledica nagomilavanja ljudskih grešaka upozorava na ljudsku neumerenost i hedonizam, a iza svake apokalipse stoji neka vrsta ekološke katastrofe. Ako pogledamo svet oko nas, videćemo da se klimatske promene dešavaju sada i njihove posledice su već vidljive. Sve ekstremnije vremenske prilike se dešavaju pa smo svedoci velikih suša i požara, a sa druge strane obilnih padavina i poplava. Vazduh je sve zagađeniji, pitka voda je sve manje dostupna, sa gomilom plastičnog otpada ne znamo štaćemo, a zagađenje bukom je sve učestalije. U Informatoru, 2020. godinu započinjemo sa dve zanimljive ekološke teme i skrećemo pažnju na ovaj problem, pa tako u novom broju možete pročitati o uticaju zagađenja bukom na zdravlje, ali i saznati kako bi mogli da rešimo problem plastičnog otpada.

Mislim da je problem zagađenja prirode ključni problem današnjeg čovečanstva, a za medicinske radnike izuzetno bitan, jer posledice zagađenja i promena klime u svakom segmentu utiču i na zdravlje, što postavlja i nove izazove za sve segmente zdravstva. Samo u našem okruženju, svedoci smo visokog zagađenja vazduhom.

Svetska zdravstvena organizacija na svom portalu breathelife2030. org za Srbiju iznosi podatak da 10 050 ljudi u Srbiji godišnje umre od posledica zagađenja vazduha. Različita istraživanja širom sveta iz godine u godinu samo potvrđuju i proširuju spisak različitih bolesti i stanja koja su direktno povezana sa posledicama zagađenja. Počev od infarkta, kardiovaskularnih bolesti, bolesti disajnih puteva, tumora, pobačaja pa sve do mentalnih problema povezuju se sa zagađenim vazduhom. Porast temperature pogoduje razvoju insekata koji prenose vektorske zarazne bolesti, suše uništavaju useve pa je proizvodnja hrane ugrožena, velike

vrućine ne pogoduju zdravlju pogotovo hroničnih bolesnika, otpadna plastika vrlo često završi u hrani u vidu mikroplastike koja se nagomilava i u ljudskom telu, a koja svakako ne doprinosi boljem zdravlju…spisak problema je zaista dugačak. Apokalipsa danas, kao naslov ove uvodne reči, ali i kao aluzija na istoimeni film iz 1979. godine gde se preispituje borba dobra i zla, ludila i ljudskog ega, postavlja pitanje kako se u suštini dobar čovek pretvori u neku vrstu egocentričnog stvorenja koje sebe doživljava kao božanstvo i stavlja iznad prirode. Borba za očuvanje zdravlja naše planete je na svakom od nas i moramo je voditi svakodnevno i svojim odlukama i aktivnostima doprineti smanjenju zagađenja.

I na kraju, treba da se setimo da u suštini ljudi nisu potrebni planeti da bi bila zdrava, ona je potrebnija nama nego mi njoj.

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević