303. avgust 2020

Prelistajte novi broj:
https://view.publitas.com/apoteka/informator-303Poverenje

Organizacija javnog zdravstvenog sistema je tokom pandemije koronavirusa pretrpela značajne promene. Veliki broj bolnica i klinika širom Srbije rade kao COVID bolnice, a lečenje obolelih od drugih bolesti je usporeno, radi se smanjenim kapacitetom i daje se prioritet neophodnim i hitnim intervencijama. U suštini ne znamo koliko će pandemija koronavirusa potrajati, kada će se pojaviti vakcina ili lek i kakav će efekat imati. Iako bi svi voleli da ovaj virus što pre nestane, realnost nam pokazuje da ćemo morati da naučimo da živimo i radimo pod novim uslovima. Za zdravstveni sistem to znači da će morati da se reorganizuje i aktivira sve raspoložive sisteme kako bi se radilo na prevenciji i lečenju svih drugih bolesti, da ne bismo došli u situaciju pogoršanja stanja i povećanja smrtnosti velikog broja pacijenata koji boluju od različitih bolesti, a kojima je u trenutnoj situaciji lečenje otežano.  

Veoma zanimljiv zaključak istraživanja koje je krajem jula objavio britanski farmaceutski časopis The Pharmaceutical Journal, ukazuje da od početka pandemije COVID-19 skoro trećina Britanaca će najverovatnije prvo potražila savet i pomoć u apoteci pre nego na drugom mestu. Iako se istraživanje ne odnosi na Srbiju, podaci su veoma interesantni i u suštini ukazuju na visok stepen poverenja koje pacijenti imaju prema savetu koji dobijaju od farmaceuta u apoteci. Istraživanje je sprovedeno na 2035 ljudi, a inicirano je od strane Udruženja proizvođača brendiranih OTC lekova, medicinskih sredstava i dodataka ishrani u Velikoj Britaniji (PAGB - Proprietary Association of Great Britain) sa ciljem da se preispitaju stavovi o javno-zdravstvenim uslugama i zdravstvenoj nezi u svetlu pandemije.

Istraživanje je otkrilo da bi u trenutnoj situaciji 69% ispitanika verovatnije razmatralo koncept brige o sebi (self-care) kao svoju prvu opciju, 32% njih je reklo da je pandemija promenila njihov stav i način na koji koriste usluge javnog zdravstvenog sistema, a  86% ispitanika se složilo da se usluge hitnih zdravstvenih službi i lekara opšte prakse koristite samo kada je to neophodno. Ovi podaci pokazuju ono što se u suštini može zaključiti i posmatranjem trenutne situacije, a to je da slabija dostupnost lekara u domovima zdravlja za ne-COVID pacijente usmerava pacijente, pogotovo sa lakšim zdravstvenim tegobama, u apoteke, kod farmaceuta kao lako dostupnog zdravstvenog radnika.

Ova istraživanja ukazuju da javnost vrednuje kontakt sa svojim farmaceutom i da su farmaceuti odigrali značajnu ulogu time što su ostali dostupni tokom COVID-19 krize kada su mnoge zdravstvene usluge bile zatvorene. U suštini nema povratka u nazad i teško da će sve biti kao što je bilo pre pandemije. Farmaceuti i apotekarski sektor može mnogo toga da ponudi u okviru primarne zdravstvene zaštite, a trenutak je da i zdravstveni sistem to prepozna na pravi način.


Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica