305. oktobar 2020

Prelistajte novi broj:
https://view.publitas.com/apoteka/informator-305/ 


Transformacija farmaceutske profesije

Tokom septembra Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) održala je edukativni onlajn događaj pod nazivom FIP Virtual koji je ove godine zamenio njihov godišnji svetski kongres. Tokom tri nedelje koliko je trajao FIP Virtual obrađene su različite teme iz svih oblasti farmacije, a kao lajtmotiv kroz većinu predavanja provlačila se činjenica da se svet menja i sa njim celokupan pogled na zdravstvo i da je neophodna transformacija farmaceutske profesije. Tu ideju o promeni FIP je krenuo da realizuje kroz nekoliko novih dokumenata i aktivnosti, a svakako su najvažniji FIP razvojni ciljevi (FIP Development Goals) i novi FIP Globalni okvir za procenu kompetencija farmaceuta (FIP Global Competency Framework Version 2) koji su premijerno predstavljeni na pomenutom FIP Virtual događaju.

Kroz ova nova dokumenta FIP nudi strategiju i daje alate i podršku transformaciji celokupne farmaceutske profesije. Kao dobar primer saradnje i transformacije farmaceutske profesije dat je primer Jordana, a njihov put promene predstavio je predsednik Udruženja farmaceuta Jordana, Zeid Kilani. Članstvo u ovom udruženju je obavezno za sve farmaceute koji rade u praksi i trenutno broji 24 000 članova. Na početku su istakli tri glavna problema sa kojima se suočava farmaceutska profesija u Jordanu. Problem imaju u sistemu akreditacije zdravstvenih ustanova i akreditaciji edukacije, istakli su problem veoma gusto raspoređenih apoteka (15,59 na 10 000 stanovnika) koje su među najvišim u svetu i kao problem naveli su nedostatak adekvatnog prepoznavanja apotekarskog sektora. Jordan ima 3563 apoteke, 600 veledrogerija i 23 proizvođača lekova. U apotekama primarne zdravstvene zaštite radi 63% farmaceuta, u marketingu i promociji 16% i ostatak radi u industriji, edukaciji itd. Naveli su da je rad bolničkog farmaceuta loše pozicioniran i ne prepoznat jer postoji veliki otpor, pre svega lekara prema radu bolničkih farmaceuta. Pošto najveći procenat farmaceuta radi u apotekama doneli su zaključak da je neophodno da pre svega transformišu farmaceutski rad u ovom sektoru i da prošire aktivnosti farmaceuta sa dosadašnjeg izdavanja lekova i savetovanja. Odlučili su da pre svega potraže partnerstvo sa FIP-om i potpisali su sporazum za projekat transformacije farmaceutske profesije u Jordanu. Nakon toga su uspeli da okupe sve relevantne zdravstvene partnere (apoteke, fakultete, Ministarstvo zdravlja, Agenciju za lekove, vojnu farmaciju, bolničke farmaceute, industriju) prezentuju sve Ministarstvu zdravlja, zatim premijeru i vladi i otprilike dve godine od kad su ušli u ovaj projekat dobili su na državnom nivou nacionalni okvir za transformaciju profesije, a jedan od primera je da su od avgusta 2020. dobili mogućnost da se uz naravno posebnu obuku i dozvolu u apotekama širom Jordana vrši vakcinacija protiv gripa. Meni ova situacija u Jordanu dosta liči na situaciju u Srbiji gde većina farmaceuta radi u apotekama, a njihov potencijal je nedovoljno iskorišćen i prepoznat.

Ova dokumenta ističu kao ključno mesto za uspeh transformacije aktivno učešće relevantnih farmaceutskih organizacija  u svakoj državi, ali i svih farmaceuta pojedinačno, a da taj angažman ima uspeha svedoči primer farmaceuta u Jordanu. Pitanje je onda zašto i mi ne bismo probali da transformišemo našu profesiju u Srbiji?  

  

Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica