307. decembar

Pročitajte novi broj
https://view.publitas.com/apoteka/informator-307/page/1

(Ne)Poverenje

Ni u najgorem košmaru nismo mogli zamisliti kraj godine kao što je naša realnost na izmaku 2020. Slike i vesti kao iz najtmurnijih horor filmova, borba sa nevidljivim neprijateljem, uz hiljade bolesnih i desetine umrlih dnevno samo u Srbiji, borba za život, borba za vazduh, za lečenje, za lek i vakcinu. Strah, očaj i bespomoćnost dominiraju krajem 2020. Pored svega ovoga, meni se čini da je jedan od najvećih problema ove pandemije nepoverenje koje se za kratko vreme razvilo i masovno uvuklo u sve pore života i društva. Stvaranju jednog opšteg nepoverenja, ne samo kod nas već i u celom svetu, svakako da doprinosi politika i način kako se države snalaze u rešavanju različitih problema koje sa sobom nosi globalna pandemija Kovid-19. Rekla bih da nepoverenje u politiku nije nešto što iznenađuje. Mene mnogo više brine nepoverenje u nauku koje dovodi u sumnju stručne preporuke o mnogim ključnim pitanjima, počev od klimatskih promena pa do bezbednosti vakcina. Svedoci smo pojave novih pobornika teorija zavere kako ovaj virus nije pravi i kako je ovo iscenirana pandemija. Verovatno ste videli video snimke ili možda i sami prisustvovali situacijama gde se ljudi svađaju i viču na nekog zato što se od njih traži da nose maske. Usled tolike količine dezinformacija koje kruže svuda po svetu, Svetska zdravstvena organizacija je izjavila da smo mi istovremeno suočeni s dve opasnosti po javno zdravlje, samom pandemijom i infodemijom, opasnom pogrešnom predstavom o njoj.

Koronavirus, Sars-CoV-2, postavio je ozbiljne izazove pred naučnike i praksu, i o njemu se tako reći učilo i uči u hodu. Proizvod toga je da su se neke informacije o samom virusu, njegovom širenju, patološkim mehanizmima  i mogućnostima lečenja menjale, ponekad i veoma brzo, u roku samo nekoliko nedelja, što je možda i opravdano kod šire javnosti ostavljalo utisak nagađanja i posledično stvaralo sumnju i nepoverenje. Kod velikih pandemija poput ove u jednom danu se zarazi na hiljade ljudi, a na tako velikom broju pacijenata koji brzo pristižu iz dana u dan brzo saznajete nove stvari, a verovatnoća pojave nekog retkog simptoma je velika tako da se podaci dopunjuju i donose se novi zaključci. Zbog toga promene stavova i informacija u vezi sa Kovid 19 ne znače da su naučnici zbunjeni i ne znaju šta rade, u suštini dobijaju mnogo novih informacija u kratkom vremenu koje pokušavaju da rastumače.

Mislim da bi iz ovog pandemijskog iskustva morali izvući važne pouke, pre svega da svi zajedno gradimo poverenje i da razumemo i podržavamo nauku, jer mislim da samo uz poverenje u nauku možemo dostići dobro zdravlje i videti kraj ove pandemije.

Sa željom da 2021. godina bude obeležena dobrim zdravljem i uspehom u borbi sa Kovid 19 pandemijom želim vam srećne praznike.

 

Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica