312. INFORMATOR


Prelistajte novi broj:
https://view.publitas.com/apoteka/informator-312/page/1

Zdraviji svet za sve 

Ovogodišnji Svetski dan zdravlja, koji je ustanovila Svetska zdravstvena organizacija i koji se obeležava 07. aprila, stavio je u fokus aktivnosti koje treba da omoguće jednake uslove i dostupnost zdravstvene zaštite za sve ljude bez obzira na pol, rasnu ili versku pripadnost, socijalno ili ekonomsko stanje ili političko uverenje.

Pandemija kovid 19 ukazala je na značaj finansijski održivih zdravstvenih sistema koji pružaju usluge u skladu sa potrebama korisnika i koji su dostupni i pristupačni svima. Jedan od primera zdravstvene usluge koja nije dostupna svima su skorašnje potresne slike iz Indije gde ljudi čekaju ispred bolnica i bukvalno umiru na ulici. Potresni snimci na desetine ljudi koji leže na kolicima ispred bolnice, žena koja viče i pokušava da probudi brata koji leži na kolicima i jedva diše, a koji nekoliko trenutaka kasnije umire, čovek koji plače očajan da prime njegovu majku i lekar koji prilazi i kaže da je mrtva, očajni i tužni ljudi koji nestrpljivo gledaju u vrata bolnice i čekaju da ih neko pregleda. Slike ljudi koji sede na ulici sa maskom i bocom kiseonika ili ljudi koji u autu kroz prozor primaju infuziju, prodaja kiseonika i lekova na crnom tržištu, ogromne cene i neizvesnost šta ste kupili. I pored napretka ljudske civilizacije i velikih dostignuća, ove strašne slike su realnost nekih ljudi u današnjem svetu.

Svetska zdravstvena organizacija iznosi podatke da 50% svetske populacije nije u mogućnosti da ostvari zdravstvene usluge koje su im potrebne i da se po prvi put u poslednjih 20 godina, predviđa da će stepen siromaštva globalno porasti tako da nadmaši napredak napravljen ka dostizanju Ciljeva održivog razvoja.

I pre pandemijske krize, bar polovina svetske populacije nije bila u mogućnost da ostvari osnovne zdravstvene usluge. Pandemija kovid 19 posebno je pogodila one inače ranjive populacione grupe, pre svega kada je u pitanju pokrivenost njihovih zdravstvenih potreba. Procenjuje se da je pandemija gurnula dodatnih oko 100 miliona ljudi širom sveta ispod granice siromaštva upravo zato što su troškovi lečenja i nege bili daleko veći od njihove platežne moći. Ranijim projekcijama bilo je predviđeno da će stepen siromaštva u 2019. godini pasti za 8,2%, ali usled pandemije, procena je da je u 2020. godini stepen siromaštva otprilike za toliko porastao. Pojavio se čak i termin "novi siromašni” – oni za koje se pre izbijanja pandemije kovid 19 nije očekivalo da će se svrstavati u kategoriju siromašnih, a to su postali tokom 2020. godine.

Problem nejednakosti, neravnopravnosti i loše dostupnosti zdravstvenih usluga je rešiv i SZO poziva svetske lidere i politike svih država da preduzmu mere kako bi se ovaj problem rešio. Jedna od glavnih karika univerzalne zdravstvene pokrivenosti i pre pandemije, pokazalo se i tokom pandemije, a sigurna sam da će tako biti i posle pandemije je primarna zdravstvena zaštita koja je ključ dostupnosti zdravstvenih usluga. Samo uz jaku primarnu zdravstvenu zaštitu, u koju spadaju i apoteke, možemo sprovesti adekvatne preventivne mere za različite bolesti, možemo na vreme otkrivati zdravstvene probleme i pratiti uspeh lečenja. Mislim da samo uz jaku primarnu zdravstvenu zaštitu možemo imati zdraviji svet za sve i biti korak bliže ka pravednijem svetu. 

Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica