316. septembar 2021

Prelistajte novi broj:
https://view.publitas.com/apoteka/informator-316 


Teške teme

Nedavno sam naišla na jedan zanimljiv članak koji se bavi pitanjem da li je legitimno da farmaceut odbije da izda hitnu kontracepciju na osnovu ličnih religijskih ili moralnih uverenja? U članku se navodi vest da je četrdeset jednogodišnja žena u gradu Brajtonu u Engleskoj onlajn platila 30 funti urgentnu kontracepciju i kada je došla u apoteku da preuzme lek farmaceutkinja joj je rekla da joj neće izdati lek jer je to protiv njenih moralnih vrednosti. Pacijentkinji je rekla da dođe sutradan kada bude radio drugi farmaceut ili da ode u drugu, 15 kilometara udaljenu apoteku koja pripada istom lancu apoteka. Pošto je kod urgentne kontracepcije značajan vremenski period od 72 sata pacijentkinja je smatrala da joj odlaganje korišćenja leka može naneti štetu pa je prijavila slučaj nadležnim institucijama. U istom članku britanska asocijacija koja se bavi planiranjem trudnoće i problemom neželjenih trudnoća navodi da se dešava da se žene odlučuju na abortus jer im nije bila dostupna urgentna kontracepcija. Takođe, navodi se još nekoliko sličnih primera iz različitih gradova u Engleskoj i postavlja se pitanje da li farmaceut ima pravo da odbije da izda lek zbog ličnih etičkih ili religijskih uverenja.

Ovo pitanje čini mi se otvara mnoštvo etičkih pitanja, a različita uverenja ne moraju se samo ticati reproduktivnog zdravlja, već se mogu odnositi na mentalne bolesti, bolesti zavisnosti, polno prenosive bolesti, a u aktuelnoj pandemiji i na vakcine. I sami smo svedoci da tu svako ima svoj stav i uverenje. Etički kodeks farmaceuta ističe da ponašanje zdravstvenih radnika treba da odražava brigu za dobrobit, dostojanstvo i zdravlje svakog čoveka kao i pravo čoveka na samoopredeljenje. I tu dolazimo do zaista osetljive granice između ličnih stavova svakog od nas i stručnih saznanja i važećih zdravstvenih preporuka. A čini mi se najvažnije pitanje koje se nameće je da li nečiji lični stav utiče na zdravlje drugih? Tu se otvara i pitanje poverenja, jer ako se zdravstveni radnici rukovode religijskim ili moralnim uverenjima, onda na osnovu čega gradimo poverenje pacijenta. I ovogodišnja tema Svetskog dana farmaceuta, koji se obeležava 25. septembra, ističe značaj poverenja koje pacijenti imaju prema farmaceutima („Apoteka: Uvek pouzdana u službi Vašeg zdravlja").

Različita istraživanja ukazuju da je aktuelna pandemija povećala nepoverenje prema društvenim liderima i da je nepoverenje u sredstva informisanja rekordno visoko. U obrazloženju teme ovogodišnjeg Svetskog dana farmaceuta FIP ističe poverenje koje pacijenti u velikom broju imaju prema farmaceutima.

Mislim da farmaceutsku profesiju pored stručnosti treba da krasi empatija i razumevanje i da samo znanjem i strpljivim pristupom u edukaciji pacijenata možemo zadržati epitet pouzdani.

Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica