INFORMATOR 326/327, jul/avgust 2022

Prelistajte novi broj:
https://issuu.com/bbapoteka/docs/inf_326_lq


Farmaceut kao propisivač 

U nedavno objavljenom izdanju časopisa International Pharmacy Journal, koji je zvanični časopis Međunarodne federacije farmaceuta (FIP), pažnju mi je privukao zanimljiv članak o unapređenju farmaceutske usluge u Brazilu. Ministarstvo zdravlja Brazila je u novembru 2021. pozvalo brazilski Savezni savet za farmaciju da usvoji stav u vezi sa mogućnošću proširenja kliničkih aktivnosti farmaceuta u oblasti profilakse HIV infekcije. Kombinovana prevencija HIV infekcije je koncept koji kombinuje različite biomedicinske i bihejvioralne intervencije dizajnirane da smanje rizik od seksualnog prenošenja HIV-a. U koncept je uključena upotreba antiretrovirusnih lekova za profilaksu pre izlaganja (engl. pre-exposure prophylaxis  - PrEP), koju treba da uzimaju HIV negativne osobe sa visokim rizikom od izlaganja HIV-u, i profilaksu posle izlaganja (engl. Post-exposure prophylaxis - PEP), koju u roku od 72 sata treba da uzimaju oni koji su HIV negativni, a možda su bili izloženi virusu. Savezni savet za farmaciju je zauzeo pozitivan stav na ovu temu i kao rezultat toga Ministarstvo zdravlja Brazila je ovlastilo farmaceute da propisuju HIV profilaktičke tretmane.

Farmaceuti koji će moći da propisuju ovu profilaktičku terapiju moraju proći odgovarajuću obuku koja će im omogućiti razvoj kompetencija, znanja, veština i stavova koji treba da obezbede inkluzivnu praksu usmerenu ka pacijentu. Efikasnost PrEP i PEP kao profilaktičke strategije za HIV je dobro poznata, ali njen uspeh zavisi od dostupnosti. U tom kontekstu je prepoznata uloga farmaceuta kao najdostupnijih zdravstvenih radnika. Mogućnošću propisivanja profilaktičke terapije od strane brazilskih farmaceuta procenjuje se da će se povećati dostupnost i obuhvat preventivnih aktivnosti u sprečavanju zaražavanja HIV-om, ali i drugim polno prenosivim bolestima u Brazilu.

Primer brazilskih kolega mi je bio dodatno zanimljiv jer do ovog nedavnog ovlašćenja u smeru propisivanja terapije, farmaceuti u Brazilu imali su slične probleme kao i naši. Većinom su bili zaduženi za izdavanje lekova i drugih farmaceutskih proizvoda i nisu sistemski bili uključeni u pružanje različitih zdravstvenih usluga. Ovaj uspeh brazilskih kolega može da posluži kao inspiracija i motiv za dalji rad na tome da se i kod nas sistemski prepozna značaj i mogućnosti farmaceuta u apotekama. Želim vam prijatno leto uz letnji dvobroj Informatora.

Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica