276. - maj 2018.

Pogled u izdanje

Reč urednice

Zdravlje za sve

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske zdravstvene organizacije (SZO) – Kancelarije za Srbiju, svake godine obeležava 7. april, Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja. Ove godine Svetski dan zdravlja posvećen je dostupnosti zdravstvenoj zaštiti i obeležava se pod sloganom „Zdravlje za sve”. Ova tema je izuzetno značajna pogotovo imajući u vidu podatke da najmanje polovina ljudi u svetu trenutno nije u mogućnost da dobije osnovne zdravstvene usluge i da je skoro 1000 miliona ljudi siromašno i prisiljeno da plaća zdravstvene usluge iz svog džepa što predstavlja prekomerne troškove i veliki globalni problem.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ističe značaj univerzalne dostupnosti zdravstvenoj zaštiti čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja. Zdravstvena zaštita obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju. Zemlje koje ulažu u zdravstvenu zaštitu investiraju u ljudski kapital, a u poslednjih nekoliko decenija zdravstveno osiguranje se pojavilo kao ključna strategija za ostvarivanje napretka u odnosu na druge zdravstvene i šire razvojne ciljeve. SZO naglašava da pristup osnovnoj zdravstvenoj nezi i finansijskoj zaštiti ne samo da poboljšava zdravlje ljudi i očekivani životni vek, već štiti zemlje od epidemija, smanjuje siromaštvo i rizik od gladi, obezbeđuje radna mesta, pokreće ekonomski rast i povećava ravnopravnost polova.
Kada je reč o dostupnosti zdravstvene usluge mislim da je važno skrenuti pažnju i na farmaceutsku praksu i apoteke kao jedne od najdostupnijih zdravstvenih ustanova. Farmaceutske usluge koje pružaju farmaceuti u apotekama usmerene su pored snabdevanja lekovima, medicinskim sredstvima i ostalim proizvodima za zaštitu zdravlja, ka pružanju informacija, edukaciji i komunikaciji sa pacijentima kako bi se unapredilo javno zdravlje. Rasprostranjena mreža apoteka čije je radno vreme većinom takvo da su dostupne svaki dan, po ceo dan, i besplatan savet farmaceuta čine apoteku značajnim mestom pružanja zdravstvene zaštite u Srbiji čiji potencijali iz oblasti savetovanja i pružanja određenih zdravstvenih aktivnosti u cilju prevencije bolesti čini mi se nisu dovoljno prepoznati. Farmaceuti u Srbiji moraju ostaviti međusobne razmirice po strani i zajedničkim snagama raditi na boljem prepoznavanju farmaceutske usluge jer samo uz zdravu i dobro organizovanu farmaceutsku delatnost moguće je ostvariti zdravlje za sve.
Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević