Arhiva

 • 306. novembar

  Prelistajte novi broj: https://view.publitas.com/apoteka/informator-306 AdherenciaMED – kad farmaceuti preuzmu inicijativu  Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) svake godine nagrađuje uspešn...

  Pročitajte više
 • 305. oktobar 2020

  Prelistajte novi broj: https://view.publitas.com/apoteka/informator-305/  Transformacija farmaceutske profesije Tokom septembra Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) održala je edukativni on...

  Pročitajte više
 • 304. septembar 2020

  Prelistajte novi broj: https://view.publitas.com/apoteka/informator-304/ Raf i flajer umesto farmaceuta Pre nekoliko nedelja, uključim TV i pojavi se reklama gde veselim i uzbuđenim tonom najavl...

  Pročitajte više
 • 303. avgust 2020

  Prelistajte novi broj: https://view.publitas.com/apoteka/informator-303 Poverenje Organizacija javnog zdravstvenog sistema je tokom pandemije koronavirusa pretrpela značajne promene. Veliki bro...

  Pročitajte više
 • broj 302. - jul 2020

  Prelistajte novi broj: https://view.publitas.com/apoteka/informator-302/     Okrenuta leđa         Pandemija Kovid-19, čini se, pretvorila je svakog u stručnjaka za zdravstvo. Izrazi kao što su...

  Pročitajte više